Vilkår og Cookies

Materialet på dette nettstedet ("Nettstedet") er gitt av Windoor Norge AS ("Windoor") som en service til sine kunder og kan brukes kun til informasjonsformål. Enkeltkopier kan lastes ned i henhold til vilkårene som er beskrevet nedenfor. Ved å laste ned innhold fra dette nettstedet aksepterer du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke nettstedet eller laste ned materiale fra den.

Teknologi

For å bruke dette nettstedet  trenger du mer moderne versjoner av de vanligste nettleserne.


Behandling av personopplysninger

Personlige data, inkludert data som navn og adresser som du leverer til Windoor kan behandles både manuelt og automatisk.

Den personlige informasjonen du oppgir blir behandlet for å kunne gi deg den informasjonen og tjenester du ber om, samt for markedsføringsformål og for å spore salg/produktutvikling.

Windoor kan oppgi ditt navn, e-postadresse og/eller postadresse til tredjeparter, for eksempel selskaper eller distributører av våre produkter for å møte dine ønsker. Disse gir deg på våre vegne  informasjon eller produkter som du har uttrykt interesse for. Dataene kan eksporteres til forretningspartnere både innenfor og utenfor EU. Ifølge personopplysningsloven har du rett til å få tilgang til og korrigere dine personlige data.

Denne siden inneholder lenker til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder eller for deres behandling av personopplysninger.

 
Cookies

Dette nettstedet bruker cookies. Disse informasjonskapslene brukes til ulike funksjoner som bestiller informasjonsmateriell og valg av språk. Besøkende til nettstedet vårt, samtykker til vår bruk av informasjonskapslerved at nettleseren er innstilt på å tillate å ta imot cookies.Hvis du ikke aksepterer cookies, kan du deaktivere informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Dette betyr imidlertid at funksjonaliteten til siden, kan være begrenset.

 
Varemerket informasjon

Alle navn, logoer og varemerker tilhører Windoor. Windoors varemerker og varenavn kan bare brukes i samsvar med det som er angitt i disse vilkårene eller med skriftlig tillatelse fra Windoor. All bruk av Windoors merkevare i annonsering og markedsføring av produkter, krever en formell godkjenning.

 
Begrenset bruk

Alt innholdet på dette nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydfiler og filmer hører Windoor eller innholdsleverandører og er beskyttet av Norsk og internasjonal lov. Uautorisert bruk eller distribusjon av innholdet på dette nettstedet kan bryte lover om opphavsrett, varemerker og/eller andre lover, og kan bli gjenstand for søksmål.

Hele eller deler av dette nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller på annen måte utnyttes til kommersiell bruk som ikke er uttrykkelig tillatt av Windoor. For informasjon på siden er lov til å laste ned en kopi for personlig, ikke-kommersiell, intern bruk med mindre Windoorhar gitt skriftlig tillatelse til dette. Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen til kommersielle formål. Du kan ikke fjerne copyright eller andre proprietære merknader fra informasjonen.


Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på denne siden er gitt som den er, uten noen direkte eller indirekte representasjoner, garantier eller betingelser vedrørende nytten av informasjonen for handelsformål eller til andre formål. Hvis Windoor linker til tredjeparts nettside,er denne linkingen for brukeren, og Windoor har ikke ansvar for riktigheten i inneholdet på en slik nettside.

Windoor ikke i noe tilfelle skal være ansvarlig for skader, uansett hva de måtte være, og uten unntak, enten for tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller tap av informasjon på grunn av bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen, selv om Windoor har blitt informert om muligheten for slike skader.

Videre Windoor ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer som kan finnes i dataene. Windoor kan når som helst ,uten forvarsel gjøre endringer i innholdet eller produktene som er beskrevet på siden. Windoor forplikter seg til å oppdatere informasjonen eller materialet på siden.

 
Bruker data

All materiale, informasjon eller annen kommunikasjon du overfører eller sender til dette Nettstedet vil bli ansett som ikke-konfidensielt, ikke-eksklusiv, royalty-fri, ugjenkallelig, fullt "sublisensierbart" og ikke-proprietær. Windoor har ingen forpliktelser i forbindelse med distribusjonen. Windoor kan vise, kopiere, distribuere, innlemme og / eller bruke kommunikasjon, sammen med alle data, bilder, lyder, tekst og andre ting for alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

 
Andre

Windoor kan når som helst endre disse vilkårene for bruk ved å oppdatere dem. Windoor forbeholder seg retten til å (1) endre disse vilkårene og betingelsene, (2) overvåke og fjerne publikasjoner og / eller (3) stenge tilgangen til nettstedet uten forutgående varsel.

Hvis noen av disse opplysningene , villkår eller detaljer i disse villkårene finnes å være ulovlige, ugyldige eller av annen grunn ikke kan håndheves, påvirkes på ingen måte opprettholdelsen av de gjenstående opplysningene, villkårene, restriksjonene eller begrensningene.